Контакт

ДИРЕКЦИЈА

ул.”Даме Груев” бр.7, Скопје, МК
+389(0)2/3224-727 | didalbi@albi.com.mk
одговорно лице: Александар Стефановски

Книжарница ЦЕНТАР
ул.”Даме Груев” бр.7, Скопје, МК
+389(0)2/3224-727 | didalbi@albi.com.mk
одговорно лице: Дончо Андонов

Книжарница АЕРОДРОМ
ул.”Јане Сандански” бр.109А л.Д15, Скопје, МК
+389(0)2/2433-123 | didalbi@albi.com.mk
одговорно лице: Виолета Андонова

Книжарница ОХРИД
ул.”Димитар Влахов” бр.57А, Охрид, МК
+389(0)46/255-111 | didalbi@albi.com.mk
одговорно лице: Димитар Саков

Fields marked with an * are required