За нас

Јово СТЕФАНОВСКИ (основач)

(с. Герман, Кривопаланечко, 19.11.1946) – професор по математика, учебникар и издавач. Завршил гимназија во Куманово (1965), Виша педагошка школа (Група математика) во Врање (1966 -1968) и Природно-математички факултет (Група математика) во Скопје (1975).

Во меѓувреме работел како наставник во селата Ранковце (Кривопаланеч-ко), Сандево (Скопско) и Скопје. Бил основач и главен и одговорен уредник на сп. “Нумерус” (1976-2002). Извесен период бил системпрограмер во СИЗ за домување на град Скопје (1978).

Подоцна бил долгогодишен советник по математика на Бирото за развој на образованието на СРМ (1979-2003), по што ја формирал приватната издавачка куќа “Алби”, специјализирана за издавање учебници и учебни помагала.
Автор и коавтор е на околу 80 учебници, работни тетратки и збирки по математика за основното и средното образование.

Неговата издавачка куќа има објавено околу 110 учебници од разни автори и тематски подрачја.

ДИРЕКЦИЈА

Александар Стефановски
управител
Билјана Ангелова
заменик директор и одговорен уредник
Сузана Недановска
СМЕТКОВОДСТВО
Зоран Стефановски
ДОМАЌИН

Книжарница ЦЕНТАР

Дончо Андонов
шеф
Елена Стефановска
шеф
Сања Ѓорѓиевска
продавач
Милена Станиќевска
продавач
Јана Делова
продавач

Книжарница АЕРОДРОМ

Виолета Андонова
шеф
Рената Радевска
продавач

Кижарница ОХРИД

Димитар Саков
шеф
Радмила Тодороска
продавач